Risicotest

"Hoe groot is uw kans op voorkamerfibrillatie? Hoe groot is uw kans op een trombose of beroerte?"

1.
Geslacht: u bent...
2.
Leeftijd: in welke leeftijdscategorie situeert u zich?
3.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor een te hoge bloeddruk?
4.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor diabetes?
5.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor vaatlijden in de benen of de aorta? Of heeft u ooit al een hartinfarct gekregen?
6.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor hartfalen of een longoedeem?
7.
Heeft u ooit al een trombose of beroerte gehad, met of zonder nasleep (CVA of TIA)?
De Week van het Hart is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga en focust dit jaar op cardio-cerebrovasculaire aandoeningen.
Gesteund door:
Sponsors van de BeHRA:
Partners van de BeHRA: